[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng năng lượng hiệu quả cho khách sạn Hải Âu - Quy Nhơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG CÁC TÒA NHÀ
1.1. Tiêu tốn năng lượng trong các tòa nhà.
1.2. Sử dụng năng lượng hiệu quả trong các tòa nhà.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1    
Chương 2: KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG KHÁCH SẠN HẢI ÂU QUY NHƠN
2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn Hải Âu Quy Nhơn.
2.2. Kiểm toán năng lượng khách sạn Hải Âu Quy Nhơn.
2.3. Đánh giá hiện trạng các hệ thống tiêu thụ điện năng và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHO KHÁCH SẠN HẢI ÂU QUY NHƠN
3.1. Giải pháp về quản lý năng lượng trong khách sạn.
3.2. Giải pháp tiết kiệm điện năng hệ thống chiếu sáng cho khách sạn.
3.3. Giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
3.4. Hệ thống nước nóng.
3.5. Hệ thống cấp nước.
3.6. Hệ thống thang máy.
3.7. Điều khiển thông minh.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI QUẢN LÝ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG KHÁCH SẠN HẢI ÂU QUY NHƠN
4.1. Giới thiệu hệ thống quản lý tòa nhà trung tâm (BMS).
4.2. Cấu hình hệ thống quản lý tòa nhà.
4.3. Giao thức truyền thông.
4.4. Các chức năng của hệ thống BMS.
4.5. Ứng dụng hệ thống BMS cho khách sạn Hải Âu Quy Nhơn.
4.6. Lợi ích khi sử dụng hệ thống BMS cho khách sạn Hải Âu Quy Nhơn.
4.7. Đầu tư hệ thống BMS cho khách sạn Hải Âu Quy Nhơn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan