[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các phụ tùng xe ôtô tải HD

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo các phụ tùng xe ôtô tải HD
MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Khảo sát nhu cầu phụ tùng ôtô tải
1.2. Phân tích cấu tạo và nguyên lý làm việc các sản phẩm
Chương 2. THIẾT KẾ SẢN PHẨM
2.1. Tính toán thiết kế cụm bơm và van liên hợp ben lái
2.1.1. Lưu lượng lý thuyết trung bình của bơm bánh răng B186A
2.1.2. Tính toán cặp bánh răng của bơm B186A
2.1.3. Lưu lượng và áp suất lý thuyết của bơm bánh răng B186A
2.1.4. Công suất trên trục bơm
2.1.5. Lực đẩy hướng kính và mô men quay của bơm bánh răng
2.1.6. Lưu lượng tức thời và dao động lưu lượng của bơm bánh răng
2.1.7. Các bước thiết kế truyền động bánh răng bơm
2.1.8. Kiểm nghiệm bền cho bánh răng
2.1.9. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn
2.2. Tính toán thiết kế cụm khớp nối giảm chấn
2.2.1. Các dạng hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
2.2.2. Kết quả nghiên cứu
2.3. Lập bộ bản vẽ thiết kế sản phẩm
Chương 3. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
3.1. Chế tạo sản phẩm
3.1.1. Lập quy trình công nghệ chế tạo
3.1.2. Chế tạo sản phẩm
3.2. Thử nghiệm sản phẩm
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan