[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ gây rung sử dụng trong thiết bị mỏ
File toàn văn Down tại đây
File bản vẽ Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. VỀ MỘT SỐ LOẠI BỘ GÂY RUNG SỬ DUNG TRONG THIẾT BỊ MỎ
1.1. Tình hình sử dụng
1.2. Tình hình nghiên cứu thiết kế, chế tạo
Chương 2. CHỌN KIỂU BỘ GÂY RUNG LÀM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ
2.1. Các cơ sở để lựa chọn
2.2. Phạm vi sử dụng của bộ rung
2.3. Kết cấu của bộ gây rung đã chọn và đặc tính kỹ thuật
Chương 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ GÂY RUNG SÀNG
3.1. Tính các thông số kết cấu của sàng
3.2. Tính phân bố tải của dòng vật liệu trên mặt sàng
3.3. Tính bộ gây rung
3.4. Thiết kế bộ gây rung
3.5. Công nghệ chế tạo bộ gây rung
Chương 4. THỬ NGHIỆM BỘ GÂY RUNG
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
LỜI CÁM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan