[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cấp phôi và khoan tự động phục vụ cho đào tạo tại trường cao đẳng nghề Quy Nhơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cấp phôi và khoan tự động phục vụ cho đào tạo tại trường cao đẳng nghề Quy Nhơn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG
1.1. Giới thiệu tổng quát về các thiết bị dạy học.
1.2. Hệ điều khiển khí nén ứng dụng trong đề tài.
1.3. Lý thuyết điều khiển Logic.
1.4. Thiết bị điều khiển lập trình PLC.
1.5. Các sản phẩm ứng dụng của hệ thống.
1.6. Nhận xét.
Chương 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP PHÔI AVF KHOAN TỰ ĐỘNG
2.1. Thiết kế nguyên lý.
2.2. Thiết kế kết cấu máy.
2.3. Nhận xét.
Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
3.1. Sơ đồ kết cấu máy.
3.2. Sơ đồ Grafcet trạng thái.
3.3. Chương trình điều khiển hành trình.
3.3. Thiết kế sơ đồ khí nén, điện – khí nén.
3.4. Thiết kế điều khiển bằng sơ đồ điện.
3.5. Truyền thông giao tiếp với máy tính.
3.6. Lắp ráp biểu diễn hoạt động của hệ thống cấp phôi và khoan tự động.
3.7. Nhận xét.
Chương 4: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
4.1. Giới thiệu.
4.2. Xây dựng thuật toán điều khiển và giám sát vận hành.
4.3. Thiết kế giao diện.
4.4. Quá trình giám sát, điều khiển, thu thập, lưu trữ dữ liệu và thông báo lỗi từ WINCC.
4.5. Hướng dẫn vận hành điều khiển, giám sát hệ thống.
4.6. Nhận xét.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan