[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy phân loại sản phẩm theo chiều cao
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về máy phân loại.
1.2. Tổng quan về các phương pháp xác định chiều cao.
Chương 2: TÌM HIỂU VỀ HIGHT DETECTIONS SENSORS
2.1. Lịch sử về sensors.
2.2. Các loại sensors.
2.3. Cơ sở tính toán và lựa chọn sensors.
Chương 3: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
3.1. Sản phẩm phân loại.
3.2. Lựa chọn phương án thiết kế.
3.3. Lựa chọn cảm biến xác định chiều cao.
3.4. Lựa chọn cơ cấu khác.
Chương 4: TÍNH TOÁN CÁC CƠ CẤU MÁY VÀ THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
4.1. Tính toán các băng tải.
4.2. Tính toán bộ phận cấp sản phẩm.
4.3. Lựa chọn sensors và các bộ phận liên quan.
4.4. Thiết kế mạch và chọn bộ phận phân nhóm.
4.5. Thiết kế khung máy và mô hình máy.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan