[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển máy ép nhựa bằng vít tải và chế tạo mô hình

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển máy ép nhựa bằng vít tải và chế tạo mô hình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ, VẬT LIỆU VÀ MÁY ÉP NHỰA
1.1. Công nghệ ép nhựa.
1.2. Phân loại vật liệu nhựa.
1.3. Các yếu tố cơ bản và quy trình công nghệ thiết kế khuôn ép.
1.4. Các loại máy tạo hình và máy ép sản phẩm.
1.5. Nhu cầu thực tế của máy ép nhựa bằng vít tải.
1.6. Khả năng công nghệ và hiệu quả kinh tế.
1.7. Máy ép nhựa và các thông số gia công.
1.8. Chu kỳ ép phun.
1.9. Đo và điều khiển nhiệt độ trong quá trình ép.
1.10. Kết luận chương.
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
2.1. Hệ thống điều khiển.
2.2. Sơ đồ khối AT89C51.
2.3. Sơ đồ chân AT89C51.
2.4. Kết nối máy tính.
2.5. Lập trình cho PIC dùng C Compiler.
2.6. Kết luận chương.
Chương 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY ÉP BẰNG VÍT TẢI
3.1. Tính toán thiết kế vít tải.
3.2. Tính toán các thông số cơ bản của máy.
3.3. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan