[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo loạt bộ điều khiển lọc bụi từ chíp rỗng phục vụ trong ngành xi măng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo loạt bộ điều khiển lọc bụi từ chíp rỗng phục vụ trong ngành xi măng
MỤC LỤC
Chương 1 - NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ LỌC BỤI VÀ THIẾT BỊ LỌC BỤI
1.1. Tình hình nghiên cứu thiết bị lọc bụi túi ở nước ngoài
1.2. Tình hình nghiên cứu thiết bị lọc bụi túi ở trong nước
1.3. Tổng quan về bụi và thiết bị lọc bụi túi
1.3.1. Vật liệu gây bụi.
1.3.2. Thiết bị lọc bụi
1.4. Đề xuất bài toán
1.5. Kết luận chương
Chương 2 - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN LỌC BỤI TÚI TỪ CHÍP RỖNG
2.1. Tổng quan
2.2. Hệ thống điều khiển lọc bụi túi vải
2.3. Thiết kế chế tạo bộ điều khiển cho lọc bụi túi
2.3.1. Thiết kế nguyên lý
2.3.2. Thiết kế mạch điều khiển
2.4. Phần mềm điều khiển.
2.5. Các tính năng chính của phần mềm điều khiển
2.6. Kết luận chương
Chương 3 – KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM
3.1. Hình ảnh lắp đặt tủ điện điều khiển lọc bụi
3.1.1. Hình ảnh về lắp đặt các thiết bị điện tử trên bo mạch
3.1.2. Hình ảnh về bo mạch đã được lắp đặt hoàn chỉnh
3.1.3. Hình ảnh về hộp điều khiển đã được tích hợp thành module
3.1.4. Hình ảnh lắp đặt tủ điện
3.2. Quá trình chạy khảo nghiệm
3.2.1. Kết quả thử nghiệm không tải
3.2.2. Kết quả khảo nghiệm có tải
3.3. Các phân tích và nhận xét
Chương 4 – CÁC KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan