[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn điểm di động dùng vi điều khiển, đạt dòng từ 500 ÷ 6500A

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy hàn điểm di động dùng vi điều khiển, đạt dòng từ 500 ÷ 6500A
MỤC LỤC
Phần 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HÀN ĐIỂM
1.1 Hàn điện trở.
1.2 Hàn điểm.
1.3 Máy hàn điểm di động.
Phần 2. THIẾT KẾ KỸ THUẬT
2.1 Nguyên lý chung.
2.2 Khối chức năng nguồn.
2.3 Khối chức năng công suất.
2.4 Khối chức năng điều khiển lập trình.
2.4.1 Thiết kế chức năng vi điều khiển.
2.4.2 Thiết kế phần cứng cho khối điều khiển.
2.5 Khối hiển thị.
2.6 Thiết kế mạch in.
2.6.1 Board mạch hiển thị.
2.6.2 Board mạch điều khiển.
Phần 3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Phần 4. KHẢO NGHIỆM THỰC TẾ
Phần 5. NHẬN XÉT CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan