[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo vỏ bình ắc quy tàu điện mỏ bằng vật liệu phi kim loại

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo vỏ bình ắc quy tàu điện mỏ bằng vật liệu phi kim loại
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tình hình sử dụng tàu điện ắc qui tại các mỏ than Việt Nam.
1.2. Tình hình nghiên cứu ứng dụng vật liệu phi kim loại.
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ SẢN PHẨM
2.1. Nghiên cứu điều kiện làm việc của vỏ bình ắc qui.
2.2. Phân tích lựa chọn kết cấu và vật liệu chế tạo sản phẩm.
2.3. Chọn loại nhựa để chế tạo sản phẩm.
2.4. Dùng phần mềm ANSYS9.0 tính toán kết cấu của vỏ bình.
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUÔN
3.1. Tìm hiểu khuôn ép nhựa.
3.2. Xây dựng quy trình thiết kế, chế tạo bộ khuôn ép phun.
3.3. Ứng dụng phần mềm Moldflow để đánh giá các bộ khuôn.
CHƯƠNG 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
4.1. Quy trình công nghệ chế tạo khuôn.
4.2. Quy trình công nghệ chế tạo vỏ bình.
4.3. Thử nghiệm sản phẩm.
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
LỜI CÁM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan