[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện công nghệ chế tạo khuôn dập liên hợp theo hướng tự động hoá nhằm nâng cao năng suất chế tạo lõi thép động cơ điện

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và hoàn thiện công nghệ chế tạo khuôn dập liên hợp theo hướng tự động hoá nhằm nâng cao năng suất chế tạo lõi thép động cơ điện
MỤC LỤC ĐỀ TÀI
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA KHUÔN DẬP LIÊN HOÀN
1- Sơ đồ Kết cấu
2- Cấu tạo
3- Nguyên lý và trình tự làm việc
Phần II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUÔN DẬP LIÊN HOÀN
I– Tính toán lực dập
1- Tài liệu sử dụng
2- Tính lực dập
II- Tính toán lựa chọn kết cấu, vật liệu khuôn
1- Lựa chọn vật liệu khuôn
2- Lựa chọn kết cấu
III– Tính chọn chế độ nhiệt luyện
1- Các chi tiết thép X12M
2- Các chi tiết thép C45
IV- Tính chọn khe hở chay cối
Phần III: QUY TRÌNH CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT KHUÔN DẬP LIÊN HOÀN
I– Đai cối
II- Đệm cối
III- Đế dưới
IV- Đế trên
V- Chày cắt vành rôto
VI- Chày cắt vành stato
VII- Cối cắt rôto
VIII- Cối cắt stato
IX- Cối cắt vành stato
X- Cối cắt vành rôto
XI- Gạt tôn stato
XII- Gạt tôn rôto
XIII- Gạt tôn vành rôto
XIV- Gạt tôn vành stato
Phần IV: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ, THỬ NHIỆM VÀ BẢO DƯỠNG KHUÔN DẬP LIÊN HOÀN
I– Quy trình lắp ráp
1- Lắp ráp nửa khuôn trên
2- Lắp ráp nửa khuôn dưới
3- Lắp ráp hoàn chỉnh
II– Chỉ tiêu chất lượng đánh giá
III– Thử nghiệm và bảo dưỡng
1- Thử nghiệm
2- Bảo dưỡng
Phần V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan