[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán điện trường của đường dây truyền tải điện sử dụng cột nhiều mạch nhiều cấp điện áp

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán điện trường của đường dây truyền tải điện sử dụng cột nhiều mạch nhiều cấp điện áp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TRƯỜNG CỦA ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN CAO ÁP VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
1.1. GIỚI THIỆU
1.2. CÁC TÁC ĐỘNG SINH HỌC CỦA ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG
1.3. KHÁI NIỆM AN TOÀN CHO DÂN CƯ ĐỐI VỚI ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐIỆN TRƯỜNG
2.1. GIỚI THIỆU
2.2. MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT VỀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
2.2.1. Định luật Culông
2.2.2. Định luật Gaux
2.2.3. Bài toán điện trường đối xứng xuyên trục
2.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁN TIẾP CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG QUA HÀM THẾ φ
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG CỦA ĐƯỜNG DÂY HỖN HỢP 4 MẠCH CẤP ĐIỆN ÁP 500kV VÀ 220kV
3.1. GIỚI THIỆU
3.2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN
3.3. MỤC ĐÍCH
3.4. CÁC GIẢ THIẾT ÁP DỤNG TRONG TÍNH TOÁN ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG PHẠM VI ĐỀ TÀI
3.5. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
3.5.1. Khảo sát kết quả tính toán đối với đường dây 220kV mạch kép (2 mạch đi chung một hàng cột)
3.5.2. Khảo sát kết quả tính toán đối với đường dây 500kV mạch kép (2 mạch đi chung một hàng cột)
3.5.3. Khảo sát kết quả tính toán đối với đường dây 220kV và 500kV 4 mạch (4mạch bố trí đối xứng đi một chung hàng cột)
3.6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA LƯỚI ĐIỆN HỖN HỢP SIÊU CAO ÁP BẰNG PHẦN MỀM EMTP TÍNH TOÁN ẢNH HƯỞNG ĐIỆN ÁP
4.1. TỔNG QUAN
4.2. MỤC ĐÍCH
4.3. CƠ SỞ TÍNH TOÁN
4.4. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
4.4.1. Chế độ vận hành bình thường
4.4.2. Chế độ đóng cắt
4.4.3. Chế độ sự cố
4.5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan