[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh Matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh Matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Bột trà xanh Matcha.
1.2. Bánh bích quy.
1.3. Tổng quan về thực phẩm chức năng.
1.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về bột trà xanh Matcha.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát một số thành phần hóa học của bột trà xanh Matcha.
3.2. Đánh giá sơ bộ khả năng ứng dụng bột trà xanh Matcha vào sản xuất các sản phẩm bánh biscuit, bánh cookie, kem bánh.
3.3. Xây dựng quy trình sản xuất bánh cookie kẹp kem có bổ sung bột Matcha.
3.4. Phân tích sự thay đổi hàm lượng polyphenol trong quá trình sản xuấ bánh cookie và kem bánh sản phẩm.
3.5. Đánh giá mức độ ưa thích của người thử đối với sản phẩm bánh cookie bổ sung bột Matcha.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan