[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở xây dựng hệ thống hổ trợ đào tạo trực tuyến tại trung tâm phát triển phần mềm
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về Elearning.
1.2. Một số mã nguồn mở phục vụ phát triển E-learning.
1.3. Một số hệ thống Elearning.
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG
2.1. Vài nét về hoạt động đào tạo của trung tâm phát triển phần mềm.
2.2. Phân tích hệ thống.
2.3. Thiết kế hệ thống.
2.4. Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến.
Chương 3: KHAI TRIỂN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG
3.1. Công cụ phát triển MOODLE.
3.2. Cài đặt ứng dụng.
3.3. Một số giao diện chính của hệ thống.
3.4. Đánh giá kết quả.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan