[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển cụm công nghiệp huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển cụm công nghiệp huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
1.1. Khái niệm cụm công nghiệp.
1.2. Nhận định sự khác nhau giữa các quan điểm về CCN.
1.3. Các mô hình phát triển CCN.
1.4. Vai trò của việc phát triển CCN.
1.5. Những nhân tố tác động đến sự phát triển của CCN.
1.6. Các hình thức phát triển CCN ở Việt Nam.
1.7. Kết luận chương 1.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CCN ĐẠI LỘC
2.1. Tổng quan về CCN Đại Lộc.
2.2. Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các CCN Đại Lộc.
2.3. Kết quả phát triển các CCN.
2.4. Kết luận chương 2.
Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CCN ĐẠI LỘC
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển các CCN của huyện Đại Lộc.
3.2. Quan điểm đề xuất các giải pháp phát triển các CCN Đại Lộc.
3.3. Giải pháp phát triển các CCN Đại Lộc.
3.4. Một số kiến nghị.
3.5. Kết luận chương 3.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan