[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị thương hiệu trường đại học Duy Tân

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị thương hiệu trường đại học Duy Tân
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
1.1. Nhận thức chung về thương hiệu.
1.2. Quản trị thương hiệu.
1.3. Quan điểm về xây dựng thương hiệu trong giáo dục Đại học.
1.4. Xu hướng phát triển và bài học kinh nghiệm về phát triển thương mại của một số trường Đại học.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
2.1. Tình hình chung về trường Đại học Duy Tân.
2.2. Tình hình quản trị thương hiệu trường Đại học Duy Tân.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRONG THỜI GIAN 2009 – 2010
3.1. Thiết lập mục tiêu quản trị thương hiệu trường Đại học Duy Tân.
3.2. Mô hình quản trị thương hiệu trường Đại học Duy Tân.
3.2.1. Giai đoạn 1: Khảo sát – tiến hành đánh giá năng lượng thương hiệu ĐH Duy Tân.
3.2.2. Giai đoạn 2: Tinh lọc – nhận diện lõi năng lượng ĐH Duy Tân.
3.2.3. Giai đoạn 3: Đốt cháy – tạo ra chuỗi giá trị cho năng lượng thương hiệu ĐH Duy Tân.
3.2.4. Giai đoạn 4: Tan chảy – trở thành trường Đại học luôn được thúc đẩy bởi năng lượng.
3.2.5. Giai đoạn 5: Tái tạo – chủ động lắng nghe và không ngừng làm mới ý nghĩa của thương hiệu Đại học Duy Tân.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan