[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TẠI SỞ NỘI VỤ
I. Giới thiệu về sở nội vụ.
1. Vị trí, chức năng.
2. Nhiệm vụ bao gồm.
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy tổ chức trong sở.
4. Cơ sở vật chất.
II Mục đích của việc khảo sát.
1. Phạm vi khảo sát.
2. Phương pháp hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng.
3. Tiến hành đánh giá.
4. Kết quả đánh giá.
5. Các kiến nghị.
PHẦN II: TÓM TẮT NỘI DUNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG
I. Công tác chuẩn bị.
II. Công tác tìm đơn vị tư vấn và đào tạo.
III. Công tác xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng.
1. Sơ đồ hệ thống tài liệu.
2. Giới thiệu hệ thống tài liệu đã xây dựng và áp dụng.
IV. Quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại sở nội vụ.
1. Áp dụng thử hệ thống đã xây dựng và tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống.
2. Các điểm không phù hợp, các điểm cần cải tiến.
3. Kết quả sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.
V. Đánh giá chính thức hệ thống.
VI. Chứng nhận hệ thống.
PHẦN III: HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
[/tomtat]

Bài viết liên quan