[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CÁC KHU KINH TẾ
1.1. Tổng quan về khu kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu kinh tế
1.2. Nội dung thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào các khu kinh tế
1.4. Kinh nghiệm thu hút FDI của một số địa phương
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
2.1. Tổng quan về KKT Dung Quất
2.2. Kết quả thu hút FDI vào KKT Dung Quất
2.3. Một số nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào KKT Dung Quất
2.4. Những thành công và hạn chế trong thu hút FDI vào KKT Dung Quất
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
3.1. Căn cứ tiền đề đề xuất giải pháp
3.2. Nhóm giải pháp đối với Ban quản lý KKT Dung Quất
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan