[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn đầu tư.
1.2. Thu hút các nguồn vốn đầu tư.
1.3. Tổng quan về thu hút vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp.
1.4. Kinh nghiệm của một số đại phương về thu hút vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
2.2. Tình hình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
2.3. Thực trạng vốn đầu tư được thu hút vào phát triển công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi.
2.4. Tình hình thực thực hiện các chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Ngãi.
2.5. Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp.
Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
3.1. Bối cảnh lịch sử.
3.2. Mục tiêu, định hướng và quan điểm phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
3.3. Nhu cầu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp.
3.4. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan