[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình toán phối hợp bảo vệ rơ le và đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Quy Nhơn

[/kythuat]
[tomtat]
Tình toán phối hợp bảo vệ rơ le và đề xuất giải pháp tự động hóa lưới điện phân phối thành phố Quy Nhơn
MỤC LỤC
MƠ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1.1. Giới thiệu.
1.2. Đặc điểm bảo vệ rơle trong mạng lưới điện phân phối.
1.3. Các thiết bị bảo vệ chính trong lưới phân phối.
1.4. Yêu cầu về phối hợp bảo vệ cho lưới điện phân phối.
1.5. Kết luận.
Chương 2: TINH TOÁN PHỐI HỢP BẢO VỆ CHO LƯỚI PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
2.1. Giới thiệu về lưới điện thành phố Quy Nhơn.
2.2. Ứng dụng cho lưới điện thành phố Quy Nhơn.
2.3. Tính toán trị số chỉnh định.
2.4. Kết luận.
Chương 3: GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quản trong công tác quản lý vận hành LĐPP.
3.2. Đề xuất giải pháp tự động hoá, kết nối SCADA cho trạm biến áp 110kV Quy Nhơn 2 và các thiết bị đóng cắt trên xuất tuyến 471/ E20 nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành lưới điện thành phố Quy Nhơn.
3.3. Đề xuất kết nối tự động hóa cho Lưới điện phân phối tỉnh Bình Định.
3.4. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan