[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tính toán độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng theo tiêu chuẩn IEEE 1366

[/kythuat]
[tomtat]
Tính toán độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng theo tiêu chuẩn IEEE 1366
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1.1. Hệ thống điện.
1.2. Tổng quan về lưới điện phân phối.
1.3. Chất lượng lưới phân phối.
1.4. Độ tin cậy lưới phân phối.
1.5. Thiệt hại ngừng cấp điện.
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY THEO TIÊU CHUẨN IEEE 1366
2.1. Khái niệm về trạng thái và hỏng hóc của hệ thống điện.
2.2. Bài toán độ tin cậy.
2.3. Một số phương pháp đánh giá độ tin cậy.
2.4. Các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy LPP theo tiêu chuẩn IEEE 1366.
2.5. Các vị dụ tính toán độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE 1366 cho sơ đồ lưới phân phối hình tia.
Chương 3: TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
3.1. Khái niệm chung.
3.2. Tính toán thiệt hại mất điện và các chỉ tiêu độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE 1366.
3.3. Phương pháp tính toán thiệt hại mất điện và các chỉ tiêu độ tin cậy.
3.4. Thuật toán tính thiệt hại mấy điện và các chỉ tiêu độ tin cậy.
3.5. Ví dụ áp dụng.
3.6. Nhận xét.
Chương 4: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP ĐÀ NẴNG
4.1. Giới thiệu về lưới phân phối thành phố Đà Nẵng.
4.2. Tính toán thiệt hại mất điện và các chỉ tiêu độ tin cậy theo tiêu chuẩn IEEE 1366 cho lưới phân phối thành phố Đà Nẵng.
4.3. Đề Xuất phương án nâng cao độ tin cậy.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan