[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỚC CẤP ĐƠN VỊ KIH DOANH
1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh.
1.2. Chiến lược cấp kinh doanh.
1.3. Tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỚC KINH DOANH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần cơ điện lạnh REE.
2.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần điện máy REE.
2.3. Phân tích thực trạng phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần điện máy REE.
3.4. Thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh điều hòa không khí của Công ty Cổ phần điện máy REE.
Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỚC KINH DOANH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE
3.1. Sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh máy điều hòa không khí của Công ty Cổ phần điện máy REE.
3.2. Phân tích đánh giá môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần điện máy REE.
3.3. Phân đoạn thị trường, lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu.
3.4. Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho Công ty Cổ phần điện máy REE.
3.5. Xây dựng các chính sách chủ yếu để thực thi chiến lược tối ưu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan