[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chiến lược marketing cho công ty sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chiến lược marketing cho công ty sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHẾN LƯỢC MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về chiến lược.
1.2. Chiến lược marketing.
1.3. Tiến trình xây dựng chiến lược marketing.
Chương 2: PHÂN TÍCH CHẾN LƯỢC MARKETING TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM (VINASOY)
2.1. Khái quát về Công Sữa đậu nành Việt Nam.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.
2.4. Phân tích các chính sách marketing tại Công Sữa đậu nành Việt Nam (VinaSoy).
Chương 3: XÂY DỰNG CHẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM (VINASOY)
3.1. Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty.
3.2. Phân tích môi trường bên trong.
3.3. Nhận thức điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thứ.
3.4. Mục tiêu chiến lược marketing.
3.5. Lựa chọn thị trường mục tiêu.
3.6. Định vị sản phẩm.
3.7. Các chính sách marketing.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan