[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng chính sách marketing mix tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện (P&T EMS)

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng chính sách marketing mix tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện (P&T EMS)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
1.1. Lý thuyết về dịch vụ và marketing dịch vụ.
1.2. Tiến trình xây dựng chính sách marketing mix đối với dịch vụ.
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN (P&T EMS)
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện.
2.2. Thực trạng triển khai hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (P&T EMS).
2.3. Đánh giá chung các hoạt động marketing.
Chương 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN (P&T EMS)
3.1. Sự tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (P&T EMS).
3.2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.
3.3. Định vị dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trên thị trường mục tiêu.
3.4. Xây dựng chính sách marketing mix.
3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra chính sách marketing mix.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan