[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện kênh phân phối cho mặt hàng máy tính của Công ty TNHH giải pháp phầm mềm Công nghệ và chất lượng

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện kênh phân phối cho mặt hàng máy tính của Công ty TNHH giải pháp phầm mềm Công nghệ và chất lượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Một số lý luận cơ bản về kênh phân phối
1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
1.1.2. Vai trò của kênh phân phối
1.1.3. Chức năng của kênh phân phối
1.2. Những người tham gia vào kênh phân phối
1.2.1. Các thành viên của kênh phân phối
1.2.2. Các tổ chức bổ trợ kênh phân phối
1.3. Cấu trúc kênh phân phối
1.3.1. Chiều dài kênh phân phối
1.3.2. Chiều rộng kênh phân phối
1.3.3. Các loại trung gian ở mỗi cấp độ phân phối
1.4. Các hình thức tổ chức kênh phân phối
1.4.1. Hệ thống kênh đơn
1.4.2. Hệ thống kênh phân phối truyền thống
1.4.3. Hệ thống phân phối liên kết dọc
1.4.4. Hệ thống kênh ngang
1.4.5. Hệ thống đa kênh
1.5. Các mâu thuẫn trong kênh phân phối
1.5.1. Các kiểu mâu thuẫn trong kênh
1.5.2. Những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong kênh
1.6. Sự hoạt động của các kênh phân phối
1.7. Quản lý kênh phân phối
1.8. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động của các thành viên kênh
1.8.1. Chỉ tiêu hoạt động bán hàng
1.8.2. Duy trì tồn kho
1.8.3. Các khả năng của lực lượng bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
2.1. Tổng quát về Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Đặc điểm của Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng trong giai đoạn 2012-2014
2.2. Phân tích thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối và các trung gian phân phối của Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.2.2. Công tác quản lý kênh phân phối của Công ty Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.2.3. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênh phân phối của Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.3. Đánh giá về hoạt động kênh phân phối của Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý kênh phân phối tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
3.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô
3.2.2. Các yếu tố vi mô
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kênh phân phối tại Công ty TNHH giải pháp phần mềm công nghệ và chất lượng
3.3.1. Hoàn thiện tiêu chuẩn lựa chọn thành viên kênh và quy trình tuyển chọn hợp lý, khoa học
3.3.2. Củng cố mối quan hệ của các thành viên trong kênh
3.3.3. Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng
3.3.4. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.3.5. Hoàn thiện cách giải quyết xung đột trong hệ thống kênh phân phối
3.3.6. Giải pháp đánh giá các thành viên kênh hiệu quả
3.3.7. Tăng cường hoạt động xúc tiến hỗn hợp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan