[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần tư vấn & Đầu tư xây dựng 805 Nghệ An

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần tư vấn & Đầu tư xây dựng 805 Nghệ An
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những khái niệm liên quan đến quản trị hàng tồn kho.
1.2. Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 805 NGHỆ AN
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CPTV & ĐTXD 805 NGHỆ AN
3.1. Định hướng phát triển của công ty CPTV & ĐTXD 805 Nghệ An trong thời gian tới.
3.2. Giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quản lý hàng tồn kho của công ty CPTV & ĐTXD 805 Nghệ An.
3.3. Một số kiến nghị đối với công ty CPTV & ĐTXD 805 Nghệ An.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan