[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định nồng độ 210Po trong nước pha từ một số loại trà được bán tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định nồng độ 210Po trong nước pha từ một số loại trà được bán tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA POLONIUM VÀ TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 210PO
1.1 Tính chất hóa học của polonium
1.2 Đặc trưng của 210Po
1.3 Sự phân bố của 210Po
1.4 Con đường 210Po đi vào cơ thể
1.5 Tác hại của 210Po
1.6 Phương pháp đo hoạt độ 210Po
CHƯƠNG 2 PHÉP ĐO PHỔ ALPHA ĐỐI VỚI CÁC MẪU MÔI TRƯỜNG
2.1 Phân rã alpha
2.2 Phép đo phổ alpha đối với các mẫu môi trường
2.2.1 Đầu dò PIPS
2.2.2 Phông bức xạ
2.2.3 Cách tránh nhiễm bẩn đầu dò
2.3 Chuẩn hóa
2.3.1 Chuẩn hóa năng lượng
2.3.2 Chuẩn hóa hiệu suất
CHƯƠNG 3 ĐO HOẠT ĐỘ CỦA 210PO BẰNG PHÉP ĐO PHỔ ALPHA
3.1 Chuẩn bị mẫu để đo phổ alpha
3.2 Tính toán phổ alpha
3.3 Đánh giá liều hiệu dụng trong năm cơ thể nhận được từ một đồng vị qua đường tiêu hóa
CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ 210PO TRONG NƯỚC TRÀ BẰNG HỆ ĐO ALPHA ANALYST
4.1 Thực nghiệm
4.1.1 Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
4.1.2 Hệ đo alpha analyst tại bộ môn Vật lý hạt nhân trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh
4.1.2.1 Đầu dò PIPS
4.1.2.2 Bộ tiền khuếch đại
4.1.2.3 Bộ khuếch đại
4.1.2.4 Bộ biến đổi tương tự thành số (ADC)
4.1.2.5 Bộ phân tích biên độ đa kênh (MCA)
 4.1.3 Quy trình thực nghiệm
4.2 Kết quả thực nghiệm và thảo luận
4.2.1 Nồng độ 210Po trong nước trà
4.2.2 So sánh kết quả
4.2.3 Hoạt độ 210Po nhận được trong năm (F) và liều hiệu dụng trong năm (E) từ 210Po trong 10 loại trà đối với một người trưởng thành (trên 17 tuổi).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan