[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định nồng độ 226Ra và 210Po trong một số loại phân bón lá kích thích tăng trưởng

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định nồng độ 226Ra và 210Po trong một số loại phân bón lá kích thích tăng trưởng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RADIUM
1.1. Giới thiệu
1.1.1. Nguồn gốc của radium
1.1.2. Chuỗi phân rã và các đồng vị phóng xạ của 226Ra
1.2. Đặc tính
1.2.1. Radium kim loại
1.2.2. Trạng thái oxi hóa
1.3. Hợp chất không tan và tan của radium
1.3.1. Hợp chất không tan của radium
1.3.2. Hợp chất tan của radium
1.4. Radium trong phân bón
1.5. Ảnh hưởng radium đến sức khỏe con người và môi trường
1.6. Các phương pháp xác định 226Ra
1.6.1. Các phương pháp tạo mẫu phân tích 226Ra
1.6.2. Các phương pháp đo mẫu phân tích 226Ra
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ POLONIUM
2.1. Giới thiệu
2.1.1. Nguồn gốc và ứng dụng của polonium
2.1.2. Chuỗi phân rã và các đồng vị phóng xạ của 210Po
2.2. Đặc tính của polonium
2.2.1. Polonium kim loại
2.2.2. Trạng thái oxi hóa
2.3. Hợp chất tan và không tan của polonium
2.3.1. Hợp chất tan
2.3.2. Hợp chất không hòa tan
2.4. Polonium trong phân bón lá
2.5. Ảnh hưởng polonium đến sức khỏe và môi trường
2.6. Các phương pháp lắng đọng polonium trên đĩa
2.6.1. Kỹ thuật lắng đọng tự phát polonium lên bề mặt kim loại
2.6.2. Kỹ thuật điện phân polonium lên bề mặt kim loại
CHƯƠNG 3: HỆ ĐO ALPHA ANALYST
3.1. Tiện ích của hệ đo
3.2. Buồng chân không (buồng đo)
3.3. Detector
3.3.1. Detector PIPS
3.3.2. Đầu dò Alpha PIPS
3.3.3. Hiệu suất đo
3.4. Bộ tiền khuếch đại
3.5. Bộ khuếch đại
3.6. Bộ ADC (bộ biến đổi tương tự thành số)
3.7. Bộ phân tích biên độ đa kênh MCA
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM
4.1. Giới thiệu về phân bón kích thích tăng trưởng
4.2. Thực nghiệm
4.2.1. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất
4.2.1.1. Dụng cụ
4.2.1.2. Thiết bị
4.2.1.3. Hóa chất
4.2.2. Xác định nồng độ 226Ra trong mẫu phân bón lá kích thích tăng trưởng
4.2.2.1. Cách tạo đĩa MnO2
4.2.2.2. Quá trình hấp thụ 226Ra trên đĩa MnO2
4.2.3. Xác định nồng độ 210Po trong mẫu phân bón lá kích thích tăng trưởng
4.2.3.1. Mẫu phân bón lá kích thích tăng trưởng dạng rắn
4.2.3.2. Mẫu phân bón lá kích thích tăng trưởng dạng lỏng
4.3. Phương pháp tính toán số liệu thực nghiệm
4.3.1. Xác định nồng độ 226Ra và 210Po trong mẫu phân bón lá dạng lỏng
4.3.2. Xác định nồng độ 226Ra và 210Po trong mẫu phân bón lá dạng rắn
4.4. Kết quả thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan