[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định nồng độ radon trong một số loại nước đóng chai trên thị trường Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định nồng độ radon trong một số loại nước đóng chai trên thị trường Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
TỔNG QUAN
CHƯƠNG 1: ĐỒNG VỊ RADON - ẢNH HƯỞNG CỦA RADON TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
1.1. Tìm hiểu về radon
1.1.1. Đặc điểm
1.1.2. Nguồn gốc
1.1.2.1. Cơ sở vật lý
1.1.2.2. Cơ sở địa chất
1.2. Nước ngầm
1.2.1. Nước ngầm thường được sử dụng làm nước uống đóng chai
1.2.2. Sự hình thành nước ngầm
1.2.3. Urani và radon trong nước ngầm
1.3. Ảnh hưởng của radon trong nước uống đối với sức khỏe con người
1.3.1. Tương tác của bức xạ với tế bào
1.3.1.1. Tế bào
1.3.1.2. Các loại bức xạ
1.3.1.3. Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa lên con người
1.3.2. Ung thư do ảnh hưởng của radon trong nước uống
1.3.2.1. Ung thư
1.3.2.2. Ung thư dạ dày
CHƯƠNG 2: MÁY ĐO KHÍ PHÓNG XẠ RAD7
2.1. Giới thiệu sơ lược về các máy đo radon hiện có ở Việt Nam
2.1.1. Phương pháp đo radon bằng máy RADON-82, RADON PГA-01
2.1.2. Phương pháp đo radon bằng máy RDA-200
2.1.3. Phương pháp detector vết alpha
2.2. Giới thiệu máy đo RAD7- RAD H2O
2.2.1. Giới thiệu chung về máy RAD7
2.2.2. Giới thiệu chung về thiết bị RAD-H2O
2.3. Một số đặc điểm kỹ thuật của RAD7
2.4. Nguyên lý làm việc của RAD7
2.5. Xử lý phổ năng lượng alpha của RAD7
2.6. Các thao tác sử dụng máy RAD7
2.6.1. Các phím sử dụng
2.6.2. Danh sách các nhóm lệnh:
2.6.3. Tóm tắt nội dung của ba nhóm trong RAD7
2.7. Tính năng ưu việt của máy RAD7 so với các loại máy khác
2.7.1. Khả năng xử lý sự nhiễm bẩn do phóng xạ
2.7.2. Giá trị phông máy thấp
2.7.3. Khả năng đo liên tục
2.7.4. Có khả năng đo nồng độ khí phóng xạ trong nước
2.7.5. Có chương trình tự động tính toán kết quả đo
2.7.6. Khả năng ứng dụng của máy RAD7
2.7.7. Khả năng xác định riêng biệt nồng độ radon và thoron
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Quy trình xác định nồng độ radon bằng máy RAD7
3.2.1. Chuẩn bị máy và thiết bị
3.2.2. Cài đặt, thiết lập các thông tin làm việc của máy
3.2.2.1. Cài đặt thời gian đo cho một chu kỳ đo (Setup Cycle)
3.2.2.2. Đặt số chu kỳ đo (Setup Recycle)
3.2.2.3. Đặt chế độ hoạt động của máy (Setup Mode)
3.2.2.4. Đặt chế độ đo thoron (Setup Thoron)
3.2.2.5. Đặt chế độ làm việc cho máy bơm (Setup Pump)
3.2.2.6. Đặt đơn vị sử dụng (Setup Units)
3.2.2.7. Xem và in các thông số đã cài đặt (Setup Review)
3.2.3. Sấy máy trước khi đo
3.2.4. Vận hành RAD7 trong quá trình đo
3.2.5. Thu nhận kết quả từ RAD7
3.3. Tính toán và xử lý số liệu thực nghiệm
3.3.1. Tính toán riêng biệt nồng độ radon và thoron
3.3.2. Liều hiệu dụng hằng năm cho toàn thân
3.3.1. Liều hiệu dụng hàng năm tác dụng lên dạ dày
3.3.1. Sai số
3.4. Tiêu chuẩn đánh giá
3.5. Kết quả thực nghiệm
3.5.1. Nồng độ trung bình và sai số của radon
3.2.1. Liều hiệu dụng hàng năm đối với toàn thân và dạ dày
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan