[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dạy học khái niệm đạo hàm trong môi trường tích hợp phần mềm Casyopée

[/kythuat]
[tomtat]
Dạy học khái niệm đạo hàm trong môi trường tích hợp phần mềm Casyopée
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG HỢP MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU
1.1. Luận văn của tác giả Lê Anh Tuấn (2009)
1.2. Luận văn của tác giả Bùi Thị Thu Hiền (2007)
1.3. Luận văn của tác giả Ngô Minh Đức (2013)
1.4. Luận văn của tác giả Đỗ Thị Thúy Vân (2010)
1.5. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM TRONG THỂ CHẾ DẠY HỌC TOÁN THPT
2.1. SGK Toán 11 cơ bản (GKCB11) và nâng cao (GKNC11)
2.1.1. Phân tích việc xây dựng lý thuyết
2.1.2. Phân tích các tổ chức Toán học
2.1.3. Kết luận SGK Toán 11
2.2. SGK Toán 12
2.2.1. SGK Toán 12 cơ bản
2.2.2. SGK Toán 12 nâng cao
2.2.3. Các tổ chức Toán học
2.2.4. Kết luận SGK Toán 12
2.3. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM
3.1. Mục tiêu của chương
3.2. Thực nghiệm
3.2.1. Mục đích thực nghiệm
3.2.2. Đối tượng và hình thức thực nghiệm
3.2.3. Tình huống 1
3.2.3.1. Mục đích tình huống 1
3.2.3.2. Thông báo bài toán thực nghiệm
3.2.3.3. Dàn dựng kịch bản tình huống 1
3.2.3.4. Phân tích tiên nghiệm tình huống 1
3.2.3.5. Phân tích chi tiết kịch bản tình huống 1
3.2.3.6. Phân tích hậu nghiệm tình huống 1
3.2.4. Tình huống 2
3.2.4.1. Mục đích tình huống 2
3.2.4.2. Nội dung tình huống 2
3.2.4.3. Phân tích tiên nghiệm tình huống 2
3.2.4.4. Phân tích hậu nghiệm tình huống 2
3.2.5. Kết luận thực nghiệm
3.3. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan