[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Diễn ngôn về chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết của Lê Khâm – Phan Tứ Một cái nhìn lịch đại

[/kythuat]
[tomtat]
Diễn ngôn về chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết của Lê Khâm – Phan Tứ Một cái nhìn lịch đại
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Tiểu thuyết như một loại hình diễn ngôn
1.1.1. Tiểu thuyết và đặc trưng thi pháp của tiểu thuyết hiện đại
1.1.2. Tiếp cận tiểu thuyết từ góc độ diễn ngôn
1.2. Bối cảnh tâm lí – xã hội, “trường văn học”, và nội dung, cảm hứng sáng tác về đề tài chiến tranh dưới hình thức diễn ngôn
1.2.1. Bối cảnh tâm lí – xã hội của sự ra đời nền văn học chiến tranh
1.2.2. “Trường văn học” và nội dung, cảm hứng sáng tác dưới hình thức diễn ngôn chiến tranh và hòa bình
1.3. Các mô thức diễn ngôn
1.3.1. Diễn ngôn tiểu thuyết sử thi
1.3.2. Diễn ngôn cá nhân – cộng đồng
1.4. Diễn ngôn về chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết thời chiến và thời hậu chiến
1.4.1. Diễn ngôn về chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết thời chiến
1.4.2. Diễn ngôn về chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết thời hậu chiến
1.5.Hai bút danh – Hai chặng đường tiểu thuyết của nhà văn Lê Khâm – Phan Tứ
1.5.1. Những khởi đầu với bút danh Lê Khâm
1.5.2. Từ Lê Khâm đến Phan Tứ: không chỉ là sự thay đổi bút danh
Chương 2. THÔNG ĐIỆP VỀ CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH TRONG TIỂU THUYẾT LÊ KHÂM – PHAN TỨ NHÌN TỪ LẬP TRƯỜNG CỦA CHỦ THỂ DIỄN NGÔN
2.1. Diễn ngôn chiến tranh và hòa bình nhìn từ lập trường, ý thức hệ cộng đồng
2.1.1. Khẳng định chính nghĩa cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc
2.1.2. Kháng chiến là trường kì, là dữ dội, khốc liệt và sự thấu cảm về mất mát, hi sinh
2.1.3. Chiến tranh là môi trường để rèn luyện con người
2.1.4. Tôn vinh người anh hùng thời chiến
2.2. Diễn ngôn chiến tranh và hòa bình nhìn từ lập trường, quan điểm cá nhân
2.3. Diễn ngôn chiến tranh và hòa bình nhìn từ lập trường, quan điểm của tác giả
2.3.1. Chiến tranh là môi trường “lửa thử vàng”, sàng lọc và phân hóa nhân cách con người
2.3.2. Người anh hùng cũng là con người đời thường
2.3.3. Cái nhìn đa diện về con người và cuộc chiến
Chương 3 CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH TRONG TIỂU THUYẾT LÊ KHÂM – PHAN TỨ NHÌN TỪ CẤU TRÚC VÀ PHƯƠNG THỨC KIẾN TẠO DIỄN NGÔN
3.1. Diễn ngôn người kể chuyện – những phát ngôn nhân danh cộng đồng
3.1.1. Vấn đề điểm nhìn, ngôi kể trong diễn ngôn người kể chuyện
3.1.2. Diễn ngôn kể là thời gian lịch sử – sự kiện được kết cấu theo mô hình thời gian chiến dịch
3.1.3. Diễn ngôn tả được kết cấu theo mô hình không gian mặt trận
3.1.4. Diễn ngôn bình luận thông qua phát ngôn của người kể chuyện
3.2. Diễn ngôn nhân vật – những phát ngôn của con người thời đại được cá tính hóa
3.2.1. Diễn ngôn đối thoại như là hành động tranh đấu
3.2.2. Diễn ngôn độc thoại nội tâm như là hành động tự tranh đấu
3.3. Sự chuyển đổi về diễn ngôn chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết của Lê Khâm – Phan Tứ
3.3.1. Bước chuyển về quan điểm, tư tưởng
3.3.2. Bước chuyển về hình thức nghệ thuật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan