[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không Acsimet

[/kythuat]
[tomtat]
Tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không Acsimet
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
1.1. Trường định chuẩn không Acsimet, trường số phức p-adic
1.2. Hàm chỉnh hình và hàm phân hình trên trường các số phức p-adic
1.3. Các trường hàm đại số và số chiều của đa tạp xạ ảnh
1.4. Đường cong đại số. Giống của đường cong đại số
CHƯƠNG 2. ĐA THỨC DUY NHẤT VÀ TẬP XÁC ĐỊNH DUY NHẤT CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMET
2.1. Đa thức duy nhất mạnh
2.2. Tập xác định duy nhất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan