[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tư tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Tư tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC
1.1. Tư tưởng nhân văn
1.1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn
1.1.2. Khái niệm tư tưởng nhân văn trong mối quan hệ với khái niệm nhân đạo, nhân bản
1.1.3. Vấn đề cơ bản của tư tưởng nhân văn
1.2. Tư tưởng nhân văn hiện thực
1.2.1. Cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn hiện thực
1.2.2. Bản chất của tư tưởng nhân văn hiện thực
1.3. Biểu hiện của tư tưởng nhân văn hiện thực trong văn học
1.3.1. Tình yêu thương con người.
1.3.2. Thái độ của người nghệ sĩ đối với con người và cuộc sống hiện thực
1.3.3. Khơi dậy khát vọng của con người
1.3.4. Phát triển những năng lực bản chất của con người
1.4. Tiểu kết
Chương 2. BIỂU HIỆN CỦA TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
2.1. Nỗi đau của con người – trọng lực của tình yêu thương
2.1.1. Yêu thương, cảm thông đối với những con người dị dạng về nhân hình
1.1.2. Yêu thương những số phận bất hạnh
2.2. Vấn đề nhân cách con người trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
2.2.1. Sức mạnh của đồng tiền đối với việc tha hóa nhân cách con người
2.2.2. Sự băng hoại đạo đức, xuống cấp của các chân giá trị truyền thống
2.3. Thiên tính nữ - hạt nhân cơ bản của tư tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
2.3.1. Vấn đề thiên tính nữ trong sáng tác văn học
2.3.2. Thiên tính nữ - tinh thần của cái đẹp
2.3.3. Thiên tính nữ - tinh thần của vị tha và lòng bao dung
2.3.4. Thiên tính nữ - tinh thần của sự hi sinh
2.4. Khát vọng vươn tới Chân - Thiện - Mỹ trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
2.4.1. Khát vọng sống trở về hòa hợp với tự nhiên, trở về với bản chất lương thiện trong con người
2.4.2. Khát vọng tìm kiếm tự do và sống thật với bản chất của mình
2.5. Tiểu kết
Chương 3. NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
3.1. Nghệ thuật xây dựng nhân vật
3.1.1. Xây dựng nhân vật thông qua miêu tả ngoại hình
3.1.2. Xây dựng nhân vật thông qua miêu tả hành động
3.1.3. Xây dựng nhân vật thông qua miêu tả tâm lý
3.1.4. Xây dựng nhân vật thông qua ngôn ngữ
3.2. Giọng điệu nghệ thuật biểu hiện tư tưởng nhân văn hiện thực trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
3.2.1. Giọng điệu trăn trở, xót xa
3.2.2. Giọng điệu cảm thương
3.2.3. Giọng trữ tình, sâu lắng
3.3. Điểm nhìn nghệ thuật
3.3.1. Điểm nhìn bên ngoài
3.3.2. Điểm nhìn bên trong
3.4. Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan