[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Từ biểu tượng quỷ Satan trong kinh thánh đến hình tượng chúa quỷ Voland trong nghệ nhân và Margarita của M. Bulgakov

[/kythuat]
[tomtat]
Từ biểu tượng quỷ Satan trong kinh thánh đến hình tượng chúa quỷ Voland trong nghệ nhân và Margarita của M. Bulgakov
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Quỷ Satan trong Kinh Thánh – biểu tượng tôn giáo kinh điển
1.1.1. Satan – Thiên sứ sa ngã
1.1.2. Satan – cha đẻ của Tội Lỗi và Cái Ác
1.1.3. Satan trong hành trình cứu rỗi của Đấng Cứu Thế
1.2. Quỷ Satan trong nền văn học thế giới
1.2.1. Sức hấp dẫn của hình tượng Satan
1.2.2. Sơ lược một số tác phẩm về quỷ Satan trong nền văn học thế giới
1.3. Chúa Quỷ Voland – hình tượng văn học đầy sáng tạo
1.3.1. Voland – Đấng Tiên Tri của thời đại mới
1.3.2. Voland – Kẻ bảo trợ nghệ thuật và tái lập xã hội
Tiểu kết Chương 1
Chương 2. SATAN VÀ HÌNH TƯỢNG CHÚA QUỶ VOLAND DƯỚI GÓC ĐỘ HUYỀN THOẠI HÓA
2.1. Huyền thoại về Satan trong Kinh Thánh – niềm tin vào một thể chế tôn giáo
2.1.2. Satan như một thế lực
2.1.2. Tính nhất nguyên về hình tượng Satan trong Kinh Thánh
2.2. Chúa Quỷ Voland và sự giải huyền thoại theo kiểu Bulgakov
2.2.1. Vấn đề giải huyền thoại trong “Nghệ nhân và Margarita”
2.2.2. Ẩn dụ thời đại trong huyền thoại về Voland
2.2.3. Mối quan hệ giữa Voland và Iesua. Tính nhị nguyên trong huyền thoại về Voland
Tiểu kết Chương 2
Chương 3. HÌNH TƯỢNG CHÚA QUỶ VOLAND VỚI NGHỆ THUẬT CARNAVAL HÓA
3.1. Cảm quan carnaval
3.1.1. Cảm quan carnaval trong văn hóa dân gian
3.1.2. Cảm quan carnaval trong văn học nghệ thuật
3.2. Cảm quan carnaval trong nghi lễ Kinh Thánh và trong Nghệ nhân và Margarita
3.2.1. Cảm quan carnaval trong nghi lễ Kinh Thánh
3.2.2. Cảm quan carnaval trong Nghệ nhân và Margarita
3.3. Hình tượng Chúa Quỷ Voland qua lăng kính carnaval
3.3.1. Voland trong “lễ hội hóa trang” lớn nhất Moskva
3.3.2. Voland trong “Vũ hội carnaval của Quỷ”
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan