[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat][/kythuat]

[tomtat]
<<< Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Vô cơ


Các mẹo giúp giải nhanh bài tập hóa học Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÁC MẸO TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC
I. Chứng minh biểu thức toán học có được từ phản ứng của một hỗn hợp các chất cùng dãy đồng đẳng hoặc từ kết quả cân bằng một phản ứng oxi hóa khử với các hệ số là chữ, hay từ cấu tạo  phân tử của một kim loại hợp chất hữu cơ
II. Tách hợp hợp gồm các chất đã cho thành từng đơn chất riêng lẻ
III. Tính khối lượng muối thu được khi hòa tan hết một hỗn hợp kim loại trong HNO3
VI. Toán về tính số mol Bạc thu được khi cho hỗn hợp sau phản ứng thủy phân một hỗn hợp gồm Saccarozo và Mantozo (hiệu suất thủy phân mỗi cacbonhidrat điều đạt k = H%) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3
V. Toán về tính chỉ số xà phòng hóa của một chất béo khi đã biết thành phần chất béo và chỉ số axit của nó
VI. Định công thức một ancol đơn chức khi oxi hóa x gam ancol này thu được y gam hỗn hợp gồm Andehit, ancol dư và nước
VII. Tính % ancol đơn chức A đã bị oxi hóa khi oxi hóa x gam ancol đơn chức A được y gam hỗn hợp gồm Andehit, ancol dư và nước
VIII. Công thức tính khối lượng tinh bột đã lên men tạo ancol etylic dựa vào khối lượng kết tủa thu được khi hấp thụ hết CO2 sinh ra vào nước vôi trong
IX. Tính số  mol  CO2 thu được khi nhỏ từ từ đến hết dung dịch H+ vào dung dịch hỗn hợp gồm HCO3- và CO32-
X. Tính số  mol  CO2 thu được khi nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp gồm HCO3- và CO32-  vào dung dịch H+ cho hết khi không còn thấy khí thoát ra thì ngừng
XI. Toán từ phản ứng tách Hidro của Ankan
XII. Toán từ phản ứng tách Ankan (A) thành hỗn hợp các anken và ankan
XIII. Toán về phản ứng cộng Hidro của hỗn hợp gồm H2 và các Hidrocacbon
XIV. Toán về xác định công thức anken dựa vào phản ứng cộng hidro của hỗn hợp gồm anken và H2
XV. Toán về xác định hiệu suất hidro hóa anken và hiệu suất tổng hợp NH3
XVI. Tính khối lượng kết tủa suất hiện khi hấp thụ hết CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm XOH và Y(OH)2 (X, Y là các kim loại kiềm và kiềm thổ)
XVII. Toán về CO2 xục vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và Na2CO3
XVIII. Toán về hỗn hợp gồm nhiều chất hữu cơ cùng có khả năng phản ứng như nhau trong các phản ứng hóa học
XIX. Một số câu trắc nghiệm khách quan có lời giải nằm ngay trong các phương án trả lời
XX. Biết kết hợp định luật
XXI. Biết vận dụng công thức giải nhanh
XXII. Biết vận dụng khả năng tư duy
PHẦN II: CÁC ĐỀ THAM KHẢO

>>> Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 11
[/tomtat]

Bài viết liên quan