[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]

Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Hữu cơ


[/kythuat]

[tomtat]
<<< 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học


Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa Hữu cơ​ Down tại đây
MỤC LỤC
Chuyên đề 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên  tố
Chuyên đề 2: Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng
Chuyên đề 3: Áp dụng phương pháp trị số trung bình
Chuyên đề 4: Giải toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Chuyên đề 5: Phương pháp xác định đồng phân – công thức tính nhanh số đồng phân
Chuyên đề 6: Giải bài toán hiệu suất phản ứng
Chuyên đề 7: Giải toán phản ứng đốt cháy hidrocacbon
Chuyên đề 8: Giải toán phản ứng nhiệt phân, phản ứng cracking
Chuyên đề 9: Giải toán phản ứng thế của hidrocacbon
Chuyên đề 10: Giải toán phản ứng cộng của hidrocacbon
Chuyên đề 11: Giải toán Ancol – Phenol
Chuyên đề 12: Giải toán andehit – xeton
Chuyên đề 13: Giải toán axit cacboxylic
Chuyên đề 14: Giải toán este – lipit
Chuyên đề 15: Giải toán amin – amino axit – protein
[/tomtat]

Bài viết liên quan