[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang.
Đánh giá ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến đời sống của người dân trong khu vực dự án.
Phân tích được các nguyên nhân thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án khác một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về 

[/tomtat]

Bài viết liên quan