[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Đình Tộ


[/kythuat]
[tomtat]
Các công thức giải nhanh trắc nghiệm môn Hóa học – Nguyễn Đình Tộ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Các công thức giả nhanh trong Hóa học.
Chương II: Bài tập áp dụng tham khảo.
Chương III: Hướng dẫn giải các bài tập.
Chương IV: Các đề thi Đại học tham khảo.
Chương V: Hướng dẫn giải các đề thi. 
Chương VI: Cấu trúc đề thi mô Hóa học 2010.
A.    Đề thi tốt nghiệp THPT - Giáo dục THPT.
B.     Đề thi tốt nghiệp THPT - Giáo dục thường xuyên.
HƯỚNG DẪN GIẢI:
A.    Đề thi tốt nghiệp THPT - Giáo dục THPT.
B.     Đề thi tốt nghiệp THPT - Giáo dục thường xuyên.
PHỤ LỤC
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010.
>>> Chinh phục lý thuyết Hóa học trong đề thi Quốc gia
[/tomtat]

Bài viết liên quan