[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chinh phục lý thuyết Hóa học trong đề thi Quốc gia


[/kythuat]
[tomtat]
Chinh phục lý thuyết Hóa học trong đề thi Quốc gia
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: TỔNG QUAN KIẾN THỨC
Chuyên đề 1: Nhận biết.
Chuyên đề 2: Tổng hợp phản ứng điều chế các hợp chất hữu cơ.
Phần II: TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT
·        Đại cương và vô cơ.
·        Cấu tạo nguyên tử - Quy luật tuần hoàn - Liên kết hóa học.
·        Phản ứng Oxi hóa - khử.
·        Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học.
·        Sự điện li Axit - Bazơ - Muối.
·        Phi kim và các vấn đề liên quan.
·        Kim loại - Dãy điện hóa và các vấn đề liên quan.
·        Nhận biết - Tách chất.
·        Tổng hợp vô cơ.
·        Hữu cơ.
·        Hidrocacbon.
·        Dẫn xuất hidrocacbon - Ancol - Phenol.
·        Anddehit - Xeton - Axit cacboxylic.
·        Este.
·        Cacbohidrat.
·        Hợp chất hữu cơ chứa nitơ.
·        Polime.
·        Tổng hợp hữu cơ.
Phần III: LỜI GIẢI CHI TIẾT
·        Đại cương và vô cơ.
·        Cấu tạo nguyên tử - Quy luật tuần hoàn - Liên kết hóa học.
·        Phản ứng Oxi hóa - khử.
·        Tốc độ phản ứng - Cân bằng hóa học.
·        Sự điện li Axit - Bazơ - Muối.
·        Phi kim và các vấn đề liên quan.
·        Kim loại - Dãy điện hóa và các vấn đề liên quan.
·        Nhận biết - Tách chất.
·        Tổng hợp vô cơ.
·        Hữu cơ.
·        Hidrocacbon.
·        Dẫn xuất hidrocacbon - Ancol - Phenol.
·        Anddehit - Xeton - Axit cacboxylic.
·        Este.
·        Cacbohidrat.
·        Hợp chất hữu cơ chứa nitơ.
·        Polime.
·        Tổng hợp hữu cơ.
[/tomtat]

Bài viết liên quan