[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm về cội nguồn quan họ

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm về cội nguồn quan họ
MỤC LỤC
Chương mở đầu. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG, LỊCH SỬ VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
Chương một. KINH BẮC KHÔNG GIAN VĂN HOÁ CỦA QUÊ HƯƠNG QUAN HỌ
I. Kinh Bắc – Quê hương quan họ.
1. Kinh Bắc qua các thời kỳ lịch sử.
2. Một vùng đất đặc biệt của đất nước.
II. Những đặc sắc văn hoá Kinh Bắc.
1. Một vùng văn hiến cội nguồn lớn.
2. Vương quốc của lễ hội.
Chương hai. TỪ NHỮNG TRUYỀN THUYẾT VỀ NGUỒN GỐC VÀ THỜI ĐIỂM RA ĐỜI CỦA DÂN CA QUAN HỌ.
I. Từ điệu “Lý cây đa” và tên gọi quan họ, thử thêm một hình dung về nguồn gốc quan họ.
II. Phân tích những thông điệp cơ bản trong các truyền thuyết về nguồn gốc quan họ.
Chương ba. CHÂN DUNG SINH HOẠT QUAN HỌ XƯA.
I. Các làng quan họ và bọn quan họ.
II. Một số tục lệ tiêu biểu trong sinh hoạt văn hoá quan họ.
1. Tục kết bạn.
2. Những lệ đẹp trong giao tiếp quan họ.
III. Các hình thức diễn xướng quan họ.
1. Quan họ là dân ca hát đối ở trình độ cao.
2. Hát canh.
3. Hát hội, hát thi.
4. Hát lễ thờ.
5. Hát giải hạn,
6. Hát mừng, hát khao, hát hiếu.
IV. Ứng tác và sáng tác trong diễn xướng quan họ.
V. Những phẩm chất nổi bật của người nghệ sĩ quan họ.
Chương bốn. ÂM NHẠC VÀ CA HÁT QUAN HỌ
I. Một kho tàng làn điệu đồ sộ.
II. Các cấu trúc khúc thức âm nhạc hoàn chỉnh.
III. Thanh nhạc tự đệm - Đặc trưng thể loại của ca hát quan họ.
Chương năm. VĂN HỌC QUAN HỌ
I. Giá trị nội dung của văn học quan họ.
1. Chân dung tinh thần ngưòi Kinh Bắc xưa.
2. Những cung bậc muôn màu muôn vẻ của tinh bạn tình yêu và những tình ca bất hủ.
II. Đặc sắc nghệ thuật của văn học quan họ.
1. Tinh tế, thanh lịch, đặc trưng ngôn ngữ của văn học quan họ.
2. Những ứng tác tài hoa tuyệt vời.
3. Các thể thơ trong văn học quan họ.
4. Đẳng cấp bác học, cổ điển của văn chương bình dân.
Chương sáu. TRANG PHỤC QUAN HỌ
I. Các hình thức trang phục quan họ.
II. Trang phục quan họ hình thành và phát triển nhất quán với tiến trình quan họ.
1. Trang phục quan họ với các không gian diễn xướng.
2. Sản phẩm mỹ thuật ứng dụng mang đậm tính dân tọc, tính địa phương.
Chương bảy. THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN PHÁT HUY VĂN HOÁ QUAN HỌ
I. Từ nhận thức về vấn đề bảo tồn, phát huy và phát triển văn hoá dân tộc.
II. Về hai ngộ nhận lớn cản trở việc bảo tồn và phát huy văn hoá quan họ.
1. Ngộ nhận về sự triệt tiêu không gian tinh thần của văn hoá quan họ.
2. Ngộ nhận về việc cải biên nâng cao dân ca quan họ.
III. Cần xây dựng một chiến lược toàn diện, đồng bộ.
1. Chiến lược bảo tồn, bảo tàng.
2. Chiến lược đổi mới phát triển.
3. Chiến lược động viên cổ vũ qua các cuộc thi hát quan họ.
4. Bảo tồn lối chơi.
5. Một cách phát triển phù hợp với tình hình hiện tại.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan