[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft SDK speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm tiếng Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft SDK speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm tiếng Anh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN
1.1. Công cụ xử lý tiếng nói.
1.2. Một số phần mềm nhận dạng tiếng nói hiện nay.
1.3. Giới thiệu về Microsoft SDK 5.1.
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống.
2.2. Đặc tả chức năng chính.
2.3. Phân tích hệ thống theo hướng đối tượng.
Chương 3: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
3.1. Thiết kế chức năng.
3.1.1. Luyện từ và câu.
3.1.2. Luyện đối thoại.
3.1.3. Cập nhật đối thoại.
3.2. Thiết kế giao diện.
3.2.1. Form chính của chương trình.
3.2.2. Form luyện đọc từ hay câu Tiếng Anh.
3.2.3. Form luyện đọc một đoạn đối thoại.
3.2.4. Form cập nhật mới đối thoại.
3.2.5. Form chỉnh sửa đối thoại.
3.2.6. Form hướng dẫn.
3.3. DEMO chương trình.
3.3.1. Chức năng Luyện từ và câu.
3.3.2. Chức năng Luyện đối thoại.
3.3.3. Chức năng cập nhật đối thoại.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan