[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Tổng quan về cây cà phê.
1.2. Hệ vi sinh vật tham gia quá trình lên men hạt cà phê.
1.3. Môi trường dinh dưỡng và môi trường thực nghiệm nuôi cấy chủng giống.
1.4. Nuôi cấy thuần chủng và hỗn hợp giống.
1.5. Sinh tổng hợp hương cà phê.
1.6. Quy trình lên men cà phê thóc.
1.7. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực của đề tài.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả lựa chọn môi trường.
3.2. Kết quả xác định hình thái của vi khuẩn.
3.3. Khả năng chuyển hóa đường thành axit lactic và khảo sát động thái sinh trưởng của các chủng vi khuẩn.
3.4. Nghiên cứu khả năng tạo este của các chủng giống.
3.5. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số este.
3.6. So sánh hiệu quả lên men tạo hương cà phê hạt tươi với cà phê thóc.
3.7. Đề xuất quy trình lên men hạt cà phê tươi.
3.8. Ứng dụng lên men cà phê hạt tươi tại huyện EaH’leo – Daklak.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan