[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ mạng truyền số liệu của ngân hàng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và tối ưu hóa chất lượng dịch vụ mạng truyền số liệu của ngân hàng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ QoS
1.1. Chất lượng dịch vụ và các tham số QoS.
1.2. Các yêu cầu chất lượng dịch vụ.
1.3. Các thức làm việc của một mô hình dịch vụ đảm bảo QoS.
1.4. Kết luận chương.
Chương 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH DỊCH VỤ ĐẢM BẢO QoS TRONG MẠNG IP
2.1. Mô hình dịch vụ nổ lực tối đa.
2.2. Mô hình dịch vụ tích hợp.
2.3. Mô hình dịch vụ phân biệt.
2.4. So sánh sự khác nhau giữa mô hình DiffServ và IntServ.
2.5. Kết luận chương.
Chương 3: TÌM HIỂU ROUTER VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI
3.1. Tổng quan về thiết bị Router.
3.2. Tìm hiểu hàng đợi, một số kỹ thuật quản lý hàng đợi và bộ đệm Router.
3.3. Kết luận chương.
Chương 4: KHAI TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TỐI ƯU HÓA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG MẠNG VIETINBANK
4.1. Tổng quan về hệ thống mạng Vietinbank.
4.2. Mô phỏng hệ thống và tiến hành kiểm tra sự tối ưu.
4.3. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan