[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguyên lý bao hàm & loại trừ và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Nguyên lý bao hàm & loại trừ và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ TỔ HỢP
1.1. Sơ lược lịch sử.
1.2. Các quy tắc đếm cơ bản.
1.3. Cấu hình tổ hợp cơ bản.
1.4. Cấu hình tổ hợp mở rộng.
Chương 2: NGUYÊN LÝ BÁO HÀM VÀ LOẠI TRỪ
2.1. Nguyên lý bao hàm và loại trừ dạng kinh điển.
2.2. Nguyên lý bao hàm và loại trừ dạng tổng quát.
Chương 3: ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN LÝ BÁO HÀM VÀ LOẠI TRỪ
3.1. Bài toán đếm số nguyên dương không chia hết cho một số.
3.2. Bài toán xác định số nghiệm nguyên của một phương trình với một số ràng buộc nào đó.
3.3. Sàng Eratosthenes.
3.4. Bài toán đếm số các số nguyên dương nhỏ hơn số nguyên dương n và nguyên tố cùng nhau với n (φ - hàm Euler).
3.5. Bài toán tìm số xáo trộn của một hoán vị có n phần tử.
3.6. Bài toán bỏ thư.
3.7. Bài toán đếm số các hàm toàn ánh.
3.8. Bài toán xếp n cặp vợ chồng (Lucas).
3.9. Bài toán tính số Sterling loại 2.
3.10. Một số bài toán ứng dụng nguyên lý báo hàm và loại trừ trong kỳ thi Olympic quốc tế, thi học sinh giỏi quốc gia và tạp chí toán học tuổi trẻ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan