[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ thời thịnh Trần

[/kythuat]
[tomtat]
Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ thời thịnh Trần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VĂN HỌC THỜI TRẦN VÀ NHỮNG QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI 
1.1. Tình hình lịch sử - xã hội của văn học thời Trần.
1.2. Những thể nghiệm nhân sinh của Nho, Phật, Lão trong đời sống xã hội thời Trần. 1.3. Quan niệm về con người trong văn học thời Trần.
Chương 2: CÁC KIỂU QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG THƠ THỜI THỊNH TRẦN
2.1. Con người yêu nước mang cốt cách tinh thần của thời đại.
2.1.1. Con người yêu nước -cảm khái về sơn hà xã tắc.
2.1.2. Con người yếu nước mang tinh thần thượng võ.
2.2. Con người Thiền tông trong sự hòa điệu về cuộc sống trần thế.
2.2.1. Con người đốn ngộ.
2.2.2. Con người "cư trần lạc đạo".
2.3. Con người tự vấn, tiêu dao ngoài cõi thế.
2.3.1. Con người tự vấn.
2.3.2. Con người tiêu dao.
Chương 3: PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VỀ CON NGƯỜI TRONG THƠ THỜI THỊNH TRẦN
3.1. Ngôn ngữ và giọng điệu trong thơ thời Thịnh Trần.
3.1.1. Ngôn ngữ.
3.1.2. Giọng điệu.
3.2. Không gian, thời gian nghệ thuật.
3.2.1. Không gian nghệ thuật.
3.2.2. Thời gian nghệ thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan