[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tín dụng cho vay doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
1.2. Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
1.3. Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp XNK trong NHTM.
1.4. Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay DN XNK.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VCB ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Nẵng.
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay DN XNK tại VCB Đà Nẵng giai đoạn 2007 – 2010.
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp XNK tại VCB Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá chung.
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Chương 3: QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
3.1. Các căn cứ đề xuất.
3.2. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro.
3.3. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro cho vay xuất nhập khẩu.
3.4. Hoàn thiện công tác giám sát, xử lý và khắc phục.
3.5. Hoàn thiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn.
3.6. Một số kiến nghị.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan