[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản xuất thử nho an toàn NH01-48 có sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học tại Ninh Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Sản xuất thử nho an toàn NH01-48 có sử dụng các chế phẩm hữu cơ sinh học tại Ninh Thuận
MỤC LỤC
DANH SÁCH HÌNH
DANH SÁCH BẢNG
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu về nho trên thế giới.
1.2. Tình hình nghiên cứu về cây nho trong nước.
Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
2.1. Nội dung thực hiện.
2.2. Phương pháp thực hiện.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tình hình khí hậu thời tiết trong thời gian thực hiện dự án.
3.2. Kết quả điều tra tình hình canh tác nho.
3.3. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ.
3.4. Xây dựng mô hình ứng dụng trong sản xuất.
3.5. Huấn luyện và đào tạo.
3.6. Những đóng góp mới của dự án và bài học kinh nghiệm.
Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
LỜI CẢM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan