[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao Gamma quay

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân u não được điều trị xạ phẫu bằng dao Gamma quay
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ U NÃO VÀ PHƯƠNG PHÁP XẠ PHẪU BẰNG DAO GAMMA QUAY
1.1. U não
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Nguyên nhân
1.1.3. Phân loại u não
1.1.4. Triệu chứng lâm sàng chung của u não
1.1.5. Triệu chứng cận lâm sàng
1.1.6. Các phương pháp điều trị u não
1.2. Điều trị u não bằng phương pháp xạ phẫu bằng dao gamma quay
1.2.1. Đặc điểm của hệ thống dao gamma quay
1.2.2. Chỉ định điều trị bằng dao gamma
1.2.3. Quy trình xạ phẫu bằng dao gamma quay
1.2.4. Một số tác dụng phụ của xạ phẫu bằng dao gamma quay
1.2.5. Các vấn đề thường gặp ở bệnh nhân u não được xạ phẫu bằng dao gamma quay
CHƯƠNG 2. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN U NÃO XẠ PHẪU BẰNG DAO GAMMA QUAY
2.1. Vai trò của chăm sóc đối với bệnh nhân u não xạ phẫu bằng dao gamma quay
2.2. Quy trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.2.5. Đánh giá
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan