[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ VÚ
1.1. Giải phẫu.
1.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của UTV
1.2.1. Đặc điểm lâm sàng
1.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng của UTV
1.3. Chẩn đoán ung thư vú
1.3.1. Chẩn đoán xác định
1.3.2. Chẩn đoán TNM (tunor, nocle, metastars) và nhóm giai đoạn (theo Hội ung thư Hoa Kỳ AJCC 2002)
1.4. Điều trị ung thư vú
1.4.1. Điều trị ung thư vú giai đoạn I, II và T3N1M0
1.4.2. Điều trị ung thư vú giai đoạn III trừ T3N1M0
1.4.3. Điều trị UTV giai đoạn IV
1.4.4. Điều trị ung thư vú tái phát và di căn
1.5. Tiên lượng
1.6. Theo dõi
1.6.1. Giai đoạn 0
1.6.2. Giai đoạn I – III:
1.7. Một số phác đồ điều trị ung thư vú.
1.7.1. AC
1.7.2. FAC
1.7.3. CMF
1.7.4. Docetaxel đơn thuần
1.7.5. TA
1.7.6. TAC
1.7.7. Paclitaxel đơn thuần
1.8. Tác dụng phụ của thuốc
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN UTV ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT
2. Chăm sóc bệnh nhân UTV điều trị hóa chất theo quy trình điều dưỡng
2.1. Nhận định.
2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc.
2.5. Lượng giá
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan