[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân vô cảm trong phẫu thuật ngoại trú

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân vô cảm trong phẫu thuật ngoại trú
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VÔ CẢM
1.1. Sơ lược lịch sử về vô cảm ngoại trú.
1.2. Lựa chọn bệnh nhân và chuẩn bị các kỹ thuật vô cảm ngoại trú
1.2.1. Lựa chọn bệnh nhân ngoại trú
1.2.2. Chuẩn bị các kỹ thuật vô cảm ngoại trú
1.3. Tiêu chuẩn xuất viện trong phẫu thuật ngoại trú
CHƯƠNG 2:
A. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN VÔ CẢM NGOẠI TRÚ
2.1. Chuẩn bị bệnh nhân trước vô cảm
2.1.1. Chuẩn bị về tâm lí
2.1.2.Tiền sử người bệnh
2.1.3. Đánh giá tình trạng toàn thân của người bệnh
2.1.4.Thực hiện cam kết trước mổ
2.1.5.Hướng dẫn và giáo dục người bệnh trước phẫu thuật
2.2 Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn tiền mê
2.2.1. Giảm lo lắng
2.2.2. Dự phòng trào ngược
2.3. Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn hồi tỉnh (6 giờ đầu)
2.3.1. Chăm sóc về tri giác
2.3.3. Chăm sóc về tuần hoàn
2.3.4. Theo dõi nhiệt độ
2.3.5. Chăm sóc về tiết niệu
2.4. Chăm sóc người bệnh sau vô cảm những giờ sau
2.4.1. Chăm sóc đường thở
2.4.2. Giúp người bệnh giảm đau và bớt vật vã
2.4.3. Chăm sóc người bệnh nôn, nấc
2.4.4. Chăm sóc về tuần hoàn
2.4.5. Chăm sóc về tiết niệu
2.4.6. Chăm sóc vết mổ
2.4.7. Chăm sóc dẫn lưu
2.4.8. Tâm lí lo lắng sau mổ
B. ÁP DỤNG QUI TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG CHO MỘT BỆNH NHÂN CỤ THỂ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan