[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc bệnh nhân xạ trị và phẫu thuật ung thư cổ tử cung

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc bệnh nhân xạ trị và phẫu thuật ung thư cổ tử cung
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1. GIẢI PHẪU
2. CẤU TRÚC MÔ HỌC
3. YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC UNG THƯ CTC
3.1. Nguyên nhân trực tiếp
3.2. Các yếu tố nguy cơ khác
4. ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN UNG THƯ CTC
5. GIẢI PHẪU BỆNH
5.1. Đại thể
5.2. Vi thể
6. LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN
6.1. Triệu chứng lâm sàng
6.2. Chẩn đoán xác định
6.3. Chẩn đoán tái phát di căn
7. ĐIỀU TRỊ
7.1. Ung thư CTC giai đoạn tại chỗ
7.2. Ung thư CTC giai đoạn IA1
7.3. Ung thư CTC giai đoạn IA2
7.4. Ung thư giai đoạn IB – IIA
7.5 Ung thư CTC giai đoạn IIB – III
7.6. Ung thư CTC giai đoạn IV
8. PHÒNG BỆNH
8.1. Đối với cá nhân
8.2. Đối với cộng đồng
CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC
1. VỚI BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TIA XẠ
1.1. Nhận định
1.2. Chẩn đoán điều dưỡng
1.3. Lập kế hoạch chăm sóc
1.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
1.5. Lượng giá
2. VỚI BỆNH NHÂN TRƯỚC MỔ
2.1. Nhận định
2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
2.5. Lượng giá
3. VỚI BỆNH NHÂN SAU MỔ
3.1. Nhận định
3.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ
3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân sau mổ
3.5. Lượng giá
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan